Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8328 af 10219
Afsender Dato Modtager
Martin Petersen [+]

Afsendersted

Kastrup

24.2.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Commissionen for Opførelsen af Thorvaldsens Museum

Tilskrift: Til Commissionen for Opførelsen af Thorvaldsens Museum

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

I ærbødigt Gjensvar paa den ærede Commissions Skrivelse af 19de dennes undlader jeg ikke at tilmelde, at jeg er villig til at levere de deri omtalte Eet Hundrede Læster Steenkalk til Een og Tyve Rigsbankdaler Pr Læst, udbedende mig betimelig Underretning om naar, ligesom til hvem, den skal leveres. x Men idet jeg takker Commissionen for den mig beviste Tillid, være det – med Hensyn til, at mit billige Tilbud har bevirket, at Kalken til Museet kan indkjøbes for en ikke ubetydelig Sum ringere, end rimeligviis havde blevet Tilfældet, var det ikke fremkommet – mig tilladt at udtrykke min sikkre Forventning, at Leverancen af den til Museet end[vi]dere fornødne Kalk ogsaa vil blive mig overdraget.

Kastrup d: 24 Februar 1840.

Med Høiagtelse
M: Petersen

x mundtl. meddeelt ved Inspect. Bindesbøll

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,18
Sidst opdateret 15.07.2011 Print