Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8341 af 10239
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

24.2.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Allernaadigste Konge!

Det Tilbud, jeg mundtlig paa Deres Majestæts Opfordring har giort, at ville udføre et Monument for Kong Christian den Fierde, gientager jeg herved, i Anledning af Deres Majestæts skrivtlige Villiesyttring desangaaende i Reskript af 19de denne Maaned. Saasnart jeg kommer til Rom i tilstundende Sommer, skal det være mit første Foretagende, at løse denne Opgave.

Forsaavidt Deres Majestæt ønskede opgivet de Bekostninger, som bemeldte Mindesmærke i det Hele kunde medtage at udføre, da kan jeg derom ikke meddele Noget; men at jeg for mit eget Arbeide af Basreliefs og Statue ingensomhelst Godtgiørelse forlanger eller modtager, og at jeg sætter en Ære i, at et Monument for Kong Christian den Fierde kan i Tiden tælles blandt mine Arbeider, er en Erklæring, som jeg haaber, at Deres Majestæt vil allernaadigst optage.

Hvad det sidste Spørgsmaal i Reskriptet angaaer om Broncearbeideres Sendelse til München for at lære at kjende Støbningen, da maa jeg aldeles henstille denne Sag til Deres Majestæts Egen allernaadigste Bedømmelse.

Kiøbenhavn den 24 Februar 1840

allerunderdanigst
Albert Thorvaldsen

Generel kommentar

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kongehusarkivet.
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Jonas Collin
Sidst opdateret 18.05.2016 Print