Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9476 af 10219
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

København

Antagelig 1844-45 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af teksten, men skiferstenen må være blevet opsat efter Thorvaldsens død 24.3.1844, antagelig inden for de nærmeste år derefter.

Omnes
Resumé

Digt om en af Thorvaldsens skifersten på Kunstakademiet i København.

Paa denne Tavle-Steen
Har Thorvaldsen fremstillet
Her paa Charlottenborg
Saa mangt et deiligt Billed.
Den skøre Skifer brast
For Tidens stærke Vælde,
Hans Værker aldrig dø
De kjende ej til Ælde.
Ej heller glemmes skal
Hans store Kunstnernavn
Saalænge der er Steen
Paa Steen af Kjøbenhavn

Generel kommentar

Dette vers er påmalet en skifersten ophængt over døren i et af Kunstakademiets værksteder, der tidligere tilhørte Thorvaldsen, jf. artiklen om Thorvaldsens ateliermuseum.
Værkstedet lå nærmere bestemt i stueetagen af sydøstfløjen på Charlottenborg i rummet, der i dag ligger nordvest for passagen under Kuppelsalen.

Thorvaldsens skifersten, Charlottenborg, Kunstakademiet, København


Som det fremgår af teksten, har skiferstenen tilhørt Thorvaldsen, som brugte den til at tegne sine motiver på. Det må antages, at den ituslåede skifersten blev opsat i årene umiddelbart efter Thorvaldsens død i 1844, men hvem der var ansvarlig for opsætningen og for verset, vides p.t. ikke.

På Thorvaldsens Museum er bevaret en anden af billedhuggerens skifertavler, A524, hvorpå motivet Billedhuggerkunstens genius er optegnet med kridt som et led i arbejde med relieffet A523. Denne kridttegning kendes som Thorvaldsens sidste udkast.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsens værksteder
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 18.10.2018 Print