The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9464 of 10207
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

København

Presumably 1844-45 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af teksten, men skiferstenen må være blevet opsat efter Thorvaldsens død 24.3.1844, antagelig inden for de nærmeste år derefter.

Omnes
Abstract

A poem about one of Thorvaldsen’s slates in the Royal Academy in Copenhagen.

Paa denne Tavle-Steen
Har Thorvaldsen fremstillet
Her paa Charlottenborg
Saa mangt et deiligt Billed.
Den skøre Skifer brast
For Tidens stærke Vælde,
Hans Værker aldrig dø
De kjende ej til Ælde.
Ej heller glemmes skal
Hans store Kunstnernavn
Saalænge der er Steen
Paa Steen af Kjøbenhavn

General Comment

Dette vers er påmalet en skifersten ophængt over døren i et af Kunstakademiets værksteder, der tidligere tilhørte Thorvaldsen, jf. artiklen om Thorvaldsens ateliermuseum.
Værkstedet lå nærmere bestemt i stueetagen af sydøstfløjen på Charlottenborg i rummet, der i dag ligger nordvest for passagen under Kuppelsalen.

Thorvaldsens skifersten, Charlottenborg, Kunstakademiet, København


Som det fremgår af teksten, har skiferstenen tilhørt Thorvaldsen, som brugte den til at tegne sine motiver på. Det må antages, at den ituslåede skifersten blev opsat i årene umiddelbart efter Thorvaldsens død i 1844, men hvem der var ansvarlig for opsætningen og for verset, vides p.t. ikke.

På Thorvaldsens Museum er bevaret en anden af billedhuggerens skifertavler, A524, hvorpå motivet Billedhuggerkunstens genius er optegnet med kridt som et led i arbejde med relieffet A523. Denne kridttegning kendes som Thorvaldsens sidste udkast.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen's Workshops
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 18.10.2018 Print