Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5872 af 10237
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

10.8.1832 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

NN
Fritz Paulsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Modtageren fremgår ikke af dokumentet, men er muligvis Fritz Paulsen, der godt kunne have bedt Thorvaldsen om en sådan erklæring forud for – eller som en betingelse for – brylluppet med Elisa. Paulsen var meget forhippet på formalia (og penge), hvilket blandt andet brev af 5.12.1832 fra Paulsen til Thorvaldsen bevidner.

Resumé

En skriftlig erklæring, hvor Thorvaldsen lover at overgive sin datter Elisa som hustru til Fritz Paulsen, hvor han forpligter sig til, straks efter brylluppet, at indsætte 40.000 rigsbankdaler rede sølv i Nationalbanken i Kjøbenhavn, og hvor han forpligter sig til at ansøge Frederik 6. om at adoptere Elisa, således at hun får status af ægtefødt barn og bliver arveberettiget.

Se original [Translation]

Jeg Underskrevne Etatsraad og Commandeur Albert Thorvaldsen erklærer herved at jeg overgiver min naturlige Datter Elisa Sophia Charlotta som Ægtehustrue til Her Oberstlieutenant v: Paulsen, forpligtende mig til strax efter deres Bryllup at indsætte i Nationalbanken en Summa af 40,000 rbd. rede Sølv, som dog bør henstaae urokkeligen, og blot Renterne tilfalde min Datter og hendes Afkom, samt i Tilfælde at hun eller hendes Afkom ikke mere existerer, anvendes i Analogie med mit Testamente paa samme Maade som mine øvrige efterladte Penge.
Jeg forpligter mig til at indgive en allerunderdanigst Ansøgning til Hans Majestæt Kongen af Danmark, hvori jeg anholder om at bemeldte min naturlige Datter Elisa Sophia Charlotta, maa blive mig adopteret som ægtefødt Barn, bære mit Navn og som min ægtefødte Datter vorde berettiget til at modtage den Arv, som jeg i min forfattede testamentariske Disposition har fastsat at efterlade hende.

Rom, d. 10 Aug 1832.
Alberto Thorvaldsen

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 1
Thiele
Thiele III, p. 454-456.
Emneord
Adoptionen af Elisa Paulsen · Elisa og Fritz Paulsens giftermål · Elisa Paulsens medgift · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens testamenter
Personer
Frederik 6. · Nationalbanken i Kjøbenhavn · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen
Sidst opdateret 24.02.2020 Print