Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10180 af 10219
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dagbladet 22.2.1856 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original


Literatur. Under Titel af “Thorvaldsen i Kjøbenhavn (1839˗44)” har J.M. Thiele nu endelig sluttet sin omfangsrige Biografi af vor store Landsmand. Som de tidligere Bind af dette Værk, saaledes vidner ogsaa dette fordeelagtig om Udgiverens Flid og Interesse for sin Gjenstand, skjøndt mindre om Smag og Skjønsomhed, hvis man vilde antage, at Meningen med Værket var at levere en egenlig plastisk Fremstilling af Kunstnerens Liv. Seet fra denne Side vilde denne Bog vistnok i een Henseende give for Lidt, i en anden for Meget. Gaaer man derimod ud fra, at Forfatteren har søgt at levere en muligst fuldstændig Materialsamling, et Fundament for en eventuel Bearbeidelse, saa vil man ikke have Ret til at kjedes ved den store Detail eller de fuldstændig meddelte uinteressante Skrivelser og Dokumenter. For Læsere, der søge det Morende eller endog blot det Charakteristiske, er her ikke Meget at hente; kun Skildringen af Thorvaldsens Privatliv her i Kjøbenhavn, der da ogsaa er bleven behørig aftrykt og uddraget, frembyder denne Art af Interesse.

(…)

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet Dagbladet 22.2.1856.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1856, Dagbladet 22.2.
Personer
Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 14.12.2015 Print