Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9743 af 10237
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Berlingske Tidende 28.7.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Erindringsmedaille om Thorvaldsen. Ved den Sørgefest, Kunstacademiet holdt over dets afdøde Directeur den 8de April d. A. i Forening med den aarlige høitidelige Forsamling, lod Hs. Maj. Kongen ved Secretairen bekjendtgjøre, at en Medaille skulde udpræges til Minde om Thorvaldsen. Medailleur C. Christensen har nu udført Skizzen til en saadan Medaille, som paa den ene Side fremstiller “Thorvaldsen, støttende sig paa Haabets Genius”, efter den af ham selv komponerede Statue, paa den anden “Seiersgudinden i en Quadriga”; altsaa samme Sindbillede, som, ifølge Kongens Bestemmelse, skal pryde det Thorvaldsenske Museum. Kunstnerens Opfatning af sin Opgave lader os haabe, at vi faae i denne Skuepenge et værdig Pendant til hans skjønne verdensberømte Medaille over Thorvaldsen, i Anledning af dennes Arbeiders Hidsendelse til Danmark.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Berlingske politiske og Avertissements- Tidende 28.7.1844.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Berlingske politiske og Avertissements- Tidende 28.7.
Personer
Christen Christensen · Christian 8. · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 07.03.2016 Print