Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8145 af 10225
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 22.8.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ Corvetten „Galathea”, der som bekjendt allerede er afgaaet fra Livorno med en betydelig Deel af Thorvaldsens Konstværker, kan med det Allerførste ventes at ankomme hertil. Den medbringer 46 Kasser, der for største Delen skulle indeholde Afstøbninger af fortrinlige Antiquer, hvoraf et betydeligt Antal henhører til dem, som de Franske havde bortført, men som efter Pariser-Freden bleve gjengivne Italien, og hvis Afstøbninger allerede udgjøre kostbare Sjeldenheder, da det snart efter Originalernes Tilbagekomst blev forbudet at forøge dem.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 13te Aarg. No. 230.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavnsposten 22.8.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1839
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 27.04.2015 Print