22.8.1839

Afsender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

‒ Corvetten „Galathea”, der som bekjendt allerede er afgaaet fra Livorno med en betydelig Deel af Thorvaldsens Konstværker, kan med det Allerførste ventes at ankomme hertil. Den medbringer 46 Kasser, der for største Delen skulle indeholde Afstøbninger af fortrinlige Antiquer, hvoraf et betydeligt Antal henhører til dem, som de Franske havde bortført, men som efter Pariser-Freden bleve gjengivne Italien, og hvis Afstøbninger allerede udgjøre kostbare Sjeldenheder, da det snart efter Originalernes Tilbagekomst blev forbudet at forøge dem.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 13te Aarg. No. 230.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavnsposten 22.8.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 27.04.2015