Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7646 af 10225
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende [+]

Afsendersted

Aarhus

24.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ En Deputation af Kjøbenhavns Magistrat og Stadens deputerede Borgere, Justitsraad Borgermester Mundt og Oberstlieutenant Friedenreich, complimenterede den 20de Septbr. Thorvaldsen paa Stadens Vegne og underrettede ham om, at han var bleven udnævnt til Æresborger i Kjøbenhavn. Diplomet vil blive overrakt Thorvaldsen i en Plenarforsamling af Magistraten og de 32 Mænd. Det er en smuk og passende Maade, hvorpaa Stadens Bestyrelse har hædret vor verdensberømte Konstner, og vi kunne kun til Landets Ære ønske, at, naar den nye Communallov har nedlagt Valgretten til denne Hædersplads i Statsbestyrelsens Hænder, den da vil blive i Stand til at finde en Mand, der er værdig til at være Nr. 2 i den Række, hvor Thorvaldsen er Nr. 1.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Aarhus Stifts-Tidende, No. 156.
Den udkom også i Kjøbenhavnsposten d. 21.9.1838. og kan læses her.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Aarhus Stifts-Tidende 24.9.
Emneord
Thorvaldsens udnævnelse til æresborger i København
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 26.09.2017 Print