The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7651 of 10237
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende [+]

Sender’s Location

Aarhus

24.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

‒ En Deputation af Kjøbenhavns Magistrat og Stadens deputerede Borgere, Justitsraad Borgermester Mundt og Oberstlieutenant Friedenreich, complimenterede den 20de Septbr. Thorvaldsen paa Stadens Vegne og underrettede ham om, at han var bleven udnævnt til Æresborger i Kjøbenhavn. Diplomet vil blive overrakt Thorvaldsen i en Plenarforsamling af Magistraten og de 32 Mænd. Det er en smuk og passende Maade, hvorpaa Stadens Bestyrelse har hædret vor verdensberømte Konstner, og vi kunne kun til Landets Ære ønske, at, naar den nye Communallov har nedlagt Valgretten til denne Hædersplads i Statsbestyrelsens Hænder, den da vil blive i Stand til at finde en Mand, der er værdig til at være Nr. 2 i den Række, hvor Thorvaldsen er Nr. 1.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Aarhus Stifts-Tidende, No. 156.
Den udkom også i Kjøbenhavnsposten d. 21.9.1838. og kan læses her.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Aarhus Stifts-Tidende 24.9.
Subjects
Thorvaldsen's Appointment As Honorary Citizen Of Copenhagen
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 26.09.2017 Print