Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7608 af 10225
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende 17.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ Thorwaldsens daglig forventede Ankomst har bragt megen Bevægelse i det dannede Publikum og givet Corporationsaanden ny Anledning til Virksomhed. Der har nemlig dannet sig flere Selskaber til paa en værdig Maade at modtage denne Danmarks berømte Søn, og efter hvad man har hørt derom, vil det ogsaa blive svarende til Øiemedet. Fra Kunstakademiet og Universitetet udgaae forskjellige Selskaber, og det er bestemt at tage ham imøde i Processioner af Baade, decorerede med Flag og Emblemer. Fra hvert særskilt Selskab sendes en Deputation ombord for at hilse Thorwaldsen velkommen, og en Sang afsynges fra Baadene. Det hedder fremdeles at Universitetets Professorer ville sende en egen Deputation, og ligeledes Stadens Digtere. Til den sidste skal der have været foreslaaet baade et engere og et videre Udvalg, men det Selskab, der havde constitueret sig til at tage Bestemmelse i saa Henseende, stemte for det første. Digterbaaden vil da komme til at føre: Oehlenschläger, Heiberg, Grundtvig, Chr. Winther, H. Hertz, Andersen og H.P. Holst. Saasnart Fregatten kommer til Helsingøer, sendes Efterretning hertil, for at Alt kan være parat. Vi ville nu kun ønske, at Berlingsavisens Gisning, at Th. skulde være gaaet i Land i Marseille, maa slaae feil.

(Meddeelt.)

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Aarhus Stifts-Tidende, No. 152.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Aarhus Stifts-Tidende 17.9.
Emneord
Thorvaldsens hjemkomst 1838
Personer
N.F.S. Grundtvig · J.L. Heiberg · Henrik Hertz · H.P. Holst · Adam Oehlenschläger · Bertel Thorvaldsen · Christian Winther
Sidst opdateret 09.04.2015 Print