The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7608 of 10225
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende 17.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

‒ Thorwaldsens daglig forventede Ankomst har bragt megen Bevægelse i det dannede Publikum og givet Corporationsaanden ny Anledning til Virksomhed. Der har nemlig dannet sig flere Selskaber til paa en værdig Maade at modtage denne Danmarks berømte Søn, og efter hvad man har hørt derom, vil det ogsaa blive svarende til Øiemedet. Fra Kunstakademiet og Universitetet udgaae forskjellige Selskaber, og det er bestemt at tage ham imøde i Processioner af Baade, decorerede med Flag og Emblemer. Fra hvert særskilt Selskab sendes en Deputation ombord for at hilse Thorwaldsen velkommen, og en Sang afsynges fra Baadene. Det hedder fremdeles at Universitetets Professorer ville sende en egen Deputation, og ligeledes Stadens Digtere. Til den sidste skal der have været foreslaaet baade et engere og et videre Udvalg, men det Selskab, der havde constitueret sig til at tage Bestemmelse i saa Henseende, stemte for det første. Digterbaaden vil da komme til at føre: Oehlenschläger, Heiberg, Grundtvig, Chr. Winther, H. Hertz, Andersen og H.P. Holst. Saasnart Fregatten kommer til Helsingøer, sendes Efterretning hertil, for at Alt kan være parat. Vi ville nu kun ønske, at Berlingsavisens Gisning, at Th. skulde være gaaet i Land i Marseille, maa slaae feil.

(Meddeelt.)

General Comment

Denne tekst blev trykt i Aarhus Stifts-Tidende, No. 152.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Aarhus Stifts-Tidende 17.9.
Subjects
Thorvaldsen's Homecoming 1838
Persons
N.F.S. Grundtvig · J.L. Heiberg · Henrik Hertz · H.P. Holst · Adam Oehlenschläger · Bertel Thorvaldsen · Christian Winther
Last updated 09.04.2015 Print