The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7612 of 10237
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

København

17.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Program.

 1. Baadene passere ud igennem Bommen under Nationalflag, uden Musik, og roe saa langsomt, at alle kunne følge med.
 2. Stadsflagene Heises og Musikken stemmer i, saasnart Baadene ere ordnede udenfor Bommen.
 3. Under Fregatten gives 3 Gange Hurra. Derefter standser Musikken og almindelig Stilhed iagttages.
 4. Baadene ordne sig i en Halvkreds ved Styrbord, saaledes, at de decorerede Baade ligge foran og Musikbaadene samlede bagved.
 5. Musikken istemmer Melodien: „Vi Søemænd giør ei mange Ord.” Ved første Repetition begynder Sangen.
 6. Efter Sangen følger: Thorvaldsen leve! med 3 Gange Hurra.
 7. Skeer der et Ophold, inden Thorvaldsen forlader Fregatten, musiceres i Mellemtiden.
 8. Naar han stiger fra Borde og har taget Sæde i Chaluppen bringes Fregatten Rota et Hurra.
 9. Derefter bringes Fregattens Chef et: Længe leve!
 10. Endelig et Hurra for Fregattens Besætning.
 11. Under Tilbagetoget musiceres.
 12. Under Tilbagetoget iagttages saameget som muligt, at den Chaluppe, hvori Thorvaldsen befinder sig, paa begge Sider og bagved i behørig Afstand fra hinanden omgives af de decorerede Baade.
 13. Naar Thorvaldsen stiger iland paa Toldboden bringes ham tre Gange Hurra.
General Comment

Dette program udkom i et trykt hæfte.

Archival Reference
M17,40 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838)
Subjects
Thorvaldsen's Homecoming 1838
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 22.09.2014 Print