The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7611 of 10237
Sender Date Recipient
J.L. Heiberg [+]

Sender’s Location

København

17.9.1838 [+]

Dating based on

Sangen er trykt i anledning af Thorvaldsens hjemkomst 17.9.1838.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Til
Thorvaldsen
ved
hans Ankomst med Fregatten Rota.

Mel. Vi Sømænd gjør ei mange Ord

Paa Danskes Vei til Ros og Magt
Vi hilse Dig, hvis Hæder
Har Fædrelandets Hæder bragt
Til Verdens fjerne Stæder.
Da Hjertet under Nordens Pol
Dig sendte Længsels-Sukke,
Da drog du fra din varme Sol
Hid til din kolde Vugge.

Fregatten heiser Kongeflag,
Den stolt vor Stolthed bringer,
Den gynger sig med Velbehag,
Den slaaer med sine Vinger;
Og Nereus Døttre titte frem
Af Søens dybe Vande,
For Ham at see, som, skjult for dem,
Kan deres Billed danne.

Hiin gamle, gyldne Morgenstund
De drage sig til Minde,
Da Skjønhed steg fra Havets Bund
Og fødtes som Gudinde.
Og see! paa Havets hvide Skum
Idag med Ham de mødes,
Hvis Tanke har for Skjønhed Rum,
Og lod den atter fødes.

Og Bølgen jubler anden Gang
Og høit mod Skibet stormer,
Og om dets Concha toner Sang
For Ham, den Gudeformer;
Og Danskes Vei til Ros og Magt
Nu fører Danskes Vrimmel
Mod Ham, som Danmarks Navn har bragt
Til Glands paa Kunstens Himmel.

J.L. Heiberg.

General Comment

Denne sang blev trykt i anledning af Thorvaldsens hjemkomst 17.9.1838.

Archival Reference
M18,20 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838)
Subjects
Thorvaldsen's Homecoming 1838
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 03.01.2019 Print