The Thorvaldsens Museum Archives

Back to G

N.F.S. Grundtvig

Biografien er under udarbejdelse.

Thorvaldsen og Grundtvig mødte hinanden flere gange på bl.a. Nysø ved Præstø. Grundtvig var eksempelvis tilstede 24.7.1839 ved indvielsen på Nysø af Thorvaldsens værksted, som han navngav Vølunds værksted, og som blev forsynet med digterpræstens ord: “Mindst er Dværgen, som i Dovre boer, Thor i Hytten findes dobbelt stor.”

Grundtvig var desuden fætter til Thorvaldsens ungdomsven Heinrich Steffens.

Portrættet til højre er et udsnit af et litografi udført 1854 efter tegning af J.V. Gertner. Det befinder sig på Bakkehusmuseet, Frederiksberg, der venligst har stillet fotografiet til rådighed.

References

  • Steen Johansen: Bibliografi over N.F.S. Grundtvigs Skrifter, København 1950, bd. II, pp. 130-131.
  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 34.

Last updated 02.03.2017

C.A. Jensen (efter): Grundtvig, N.F.S

N.F.S. Grundtvig

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig 1783-1872 Danish Author, priest
To Thorvaldsen4 Doc.

To and from others3 Doc.
Mentioned in9 Doc.