Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7064 af 10207
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dansk Folkeblad 17.2.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Repræsentantmödet den 13de februar 1837.

I dette Møde optoges 37 nye Medlemmer af hvilke 20 opholde sig i Kjøbenhavn, 10 i Sjelland, 3 i Fyen, 1 i Aarhuus Stift og 3 i Slesvig. Af Filialselskaberne ere optagne i Maribo 9, i Nykjøbing 23, i Colding 13 og 12 fra 1ste April 1837; i Aalborg 2, i Roeskilde 1. Antallet paa Selskabets Medlemmer, der ved sidste Repræsentantmøde var 3400, er derved stegen til 3485.

Et nyt Filialselskab anmeldtes oprettet den 28de Januar i Colding, hvis Bestyrelse er overdraget Pastor Galskjet, Justitsraad Estrup, Pastor Tolderlund, Møller Wulff og Justitsraad Grooss. Af dette Filialselskab tør man især love sig Bistand med Hensyn til Udvidelse af Selskabets Virksomhed til Hertugdømmet Slesvig.

En Bedømmelse fremlagdes over det i Mødet den 23de Januar til Udgivelse bestemte, af Professor Thiele udarbeidede Skrift: Thorvaldsens Liv og Levnet. Committeens Medlemmer (Etatsraad Ørsted, Professor Clausen og Professor Høyen) havde eenstemmigen anbefalet dette Arbeide. Selskabets Medlemmer kunne derfor om faa Dage vente dette Skrift.
 

[…]

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Dansk Folkeblad 17.2.1837.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Dansk Folkeblad 17.2.
Emneord
Thorvaldsens levnedsløb, samtidig beskrivelse
Personer
H.N. Clausen · N.L. Høyen · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen · H.C. Ørsted
Sidst opdateret 08.02.2016 Print