The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7064 of 10207
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dansk Folkeblad 17.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Repræsentantmödet den 13de februar 1837.

I dette Møde optoges 37 nye Medlemmer af hvilke 20 opholde sig i Kjøbenhavn, 10 i Sjelland, 3 i Fyen, 1 i Aarhuus Stift og 3 i Slesvig. Af Filialselskaberne ere optagne i Maribo 9, i Nykjøbing 23, i Colding 13 og 12 fra 1ste April 1837; i Aalborg 2, i Roeskilde 1. Antallet paa Selskabets Medlemmer, der ved sidste Repræsentantmøde var 3400, er derved stegen til 3485.

Et nyt Filialselskab anmeldtes oprettet den 28de Januar i Colding, hvis Bestyrelse er overdraget Pastor Galskjet, Justitsraad Estrup, Pastor Tolderlund, Møller Wulff og Justitsraad Grooss. Af dette Filialselskab tør man især love sig Bistand med Hensyn til Udvidelse af Selskabets Virksomhed til Hertugdømmet Slesvig.

En Bedømmelse fremlagdes over det i Mødet den 23de Januar til Udgivelse bestemte, af Professor Thiele udarbeidede Skrift: Thorvaldsens Liv og Levnet. Committeens Medlemmer (Etatsraad Ørsted, Professor Clausen og Professor Høyen) havde eenstemmigen anbefalet dette Arbeide. Selskabets Medlemmer kunne derfor om faa Dage vente dette Skrift.
 

[…]

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Dansk Folkeblad 17.2.1837.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Dansk Folkeblad 17.2.
Subjects
Thorvaldsen's biography, comtemporary
Persons
H.N. Clausen · N.L. Høyen · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen · H.C. Ørsted
Last updated 08.02.2016 Print