Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7675 af 10225
Afsender Dato Modtager
Finnur Magnússon 4.10.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Sang

ved

Thorvaldsens

Besøg i Roeskilde


den 4. October 1838.
af

Finn Magnusen.

Mel. Vift stolt paa Codans Bølge etc.

Du, som vort Danmarks Hæder
Paa Marmorgrund har bygt
Ved Konstens Herligheder
Og Snillets Skaberklygt;
Vel os, at end Du vilde
Os gjæste, stor i Daad;
Dig hilser Roeskilde
Og Kongens Folkeraad.

I Alderdommens Dage
Du skyede Farer ei,
Vi kjæk Dig hid saae drage,
Ad Bølgers dybe Vei ‒
Fra Sydens Vaar og Varme
Du gik mod kolde Nord,
Til Danas aabne Arme
Og elsket Fædrejord.

Og os dit Alt Du bringer,
Din rige Kunstnerskat,
De Minder, Aand og Finger
For Evighed har sat;
I dem Du Danmarks Hæder
Paa Marmorgrund har bygt
Ved Kunstens Herligheder
Og Snillets Skaberklygt.

Dig hele Verden hylder
Paa Oldtids Grækers Viis,
Dog Fædrelandet skylder
Dig dobbelt Tak og Priis ‒
Her varme Hjerter kræve
En Skaal for Landets Ven:
Gid længe, ‒ længe leve
Vor egen Thorvaldsen!

Generel kommentar

Dette digt udkom i et trykt hæfte.

Arkivplacering
M18,25 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838)
Emneord
Thorvaldsens hjemkomst 1838
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 16.08.2018 Print