Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til M

Finnur Magnússon

Denne biografi er under udarbejdelse.

Magnússon havde kontakt med Thorvaldsen særlig i kraft af sit embede som viceformand i Det kgl. nordiske oldskriftselskab. Han skrev også hyldestsange til Thorvaldsen i anledning af hans ankomst til København 1819, jf. festen 16.10.1819, og igen efter billedhuggerens hjemkomst til Danmark 1838 ved en fest i oldskriftselskabet 6.10.1838.
Magnússon forelæste fra 1815 på Københavns Universitet over emner fra den nordiske mytologi og litteratur, særlig den ældre edda. Han virkede som forsker i norrøne emner.

Referencer

  • Småtryksarkivet, Thorvaldsens Museum, 1819.

Sidst opdateret 05.08.2009

Finnur Magnússon

daniseret som Finn Magnus(s)en 1781-1847 Islandsk Filolog, arkæolog, gehejmearkivar
Til Thorvaldsen3 dok.

Til og fra andre6 dok.
Omtalt i5 dok.