The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7807 of 10237
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

8.12.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

Copie

For Billedhugger=Arbeider, som jeg havde paataget mig at forfærdige til Christiansborg Slot og Frue Kirke,

har jeg i alt modtaget . . . . .   30,000 Spec:
i 1820 hos Torlonia . . . . . .
i 1834 fra Slotsbygnings Commissionen
Samme Aar fra Consistoriet
10000 Sp:
16,000. ”
4000. ” .
30,000 Spec:

De i Følge deraf af mig udførte og leverede Arbeider ere:

Alexanderfrisen og 2 Charyatider, i Marmor . . . .
4 Basrelieffer til Slotsportalet, i Marmor . . . .
Frontonen til Frue Kirke, Terracotta . . . . .
Christusfiguren, Marmor . . . .
Samme i Gips . . . .
12 Apostle i Gips . . . . .
à 200 Spec. 14,000 Spec:
2000 – “
4000 . ”–
8000 . ”–
300 . ”–
2400 . ”–

= 30,700 Spec:

Kiøbenhavn den 8de December 1838.

Albert Thorvaldsen.

General Comment

Dokumentet er Thorvaldsens genpart af kvitteringen, der blev skrevet i i hvert fald to eksemplarer. Det andet kendte eksemplar befinder sig på Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager.
Se også udkastet, THMO,96.

Archival Reference
gmI, nr. 73
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen
Last updated 22.10.2016 Print