The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7806 of 10237
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

8.12.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[Translation]

[Kopi]

For Billedhugger-Arbeider, som jeg havde paataget mig at forferdige til Christiansborg Slot og Frue-Kirke, har jeg i alt modtaget 30,000 Sp

nemlig:

i 1820 hos Torlonia
i 1834 fra Slotsbygnings Commissionen
Samme Aar fra Consistoriet
10,000 Sp
16,000 ––
4,000 ––
30,000 Sp

De i Følge deraf af mig udførte og leverede Arbeider ere:

Alexanderfrisen og 2 Chariatider, i Marmor
4 Basrelieffer til Slotsportalet, i Marmor
Frontonen til Frue Kirke, Terracotta
Christusfiguren, Marmor
Samme i Gips
12 Apostle i Gips à 200 Sp
14,000 Sp
2,000 ––
4,000 ––
8,000 ––
300 ––
2,400 ––
30,700 Sp
Kjøbenhavn d. 8 Decbr 1838
Albert Thorvaldsen
General Comment

Der findes en genpart af denne opgørelse i Thorvaldsens Museums Arkiv, gmI, nr. 73.
Se også udkastet, THMO,96.

Archival Reference
Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen
Last updated 22.10.2016 Print