Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7768 af 10185
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

8.12.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Copie

For Billedhugger=Arbeider, som jeg havde paataget mig at forfærdige til Christiansborg Slot og Frue Kirke,

har jeg i alt modtaget . . . . .   30,000 Spec:
i 1820 hos Torlonia . . . . . .
i 1834 fra Slotsbygnings Commissionen
Samme Aar fra Consistoriet
10000 Sp:
16,000. ”
4000. ” .
30,000 Spec:

De i Følge deraf af mig udførte og leverede Arbeider ere:

Alexanderfrisen og 2 Charyatider, i Marmor . . . .
4 Basrelieffer til Slotsportalet, i Marmor . . . .
Frontonen til Frue Kirke, Terracotta . . . . .
Christusfiguren, Marmor . . . .
Samme i Gips . . . .
12 Apostle i Gips . . . . .
à 200 Spec. 14,000 Spec:
2000 – “
4000 . ”–
8000 . ”–
300 . ”–
2400 . ”–

= 30,700 Spec:

Kiøbenhavn den 8de December 1838.

Albert Thorvaldsen.

Generel kommentar

Dokumentet er Thorvaldsens genpart af kvitteringen, der blev skrevet i i hvert fald to eksemplarer. Det andet kendte eksemplar befinder sig på Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager.
Se også udkastet, THMO,96.

Arkivplacering
gmI, nr. 73
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Vor Frue Kirke
Sidst opdateret 22.10.2016 Print