8.12.1838

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

København

Recipient

Slotsbygningskommissionen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Copie

For Billedhugger=Arbeider, som jeg havde paataget mig at forfærdige til Christiansborg Slot og Frue Kirke,

har jeg i alt modtaget . . . . .   30,000 Spec:
i 1820 hos Torlonia . . . . . .
i 1834 fra Slotsbygnings Commissionen
Samme Aar fra Consistoriet
10000 Sp:
16,000. ”
4000. ” .
30,000 Spec:

De i Følge deraf af mig udførte og leverede Arbeider ere:

Alexanderfrisen og 2 Charyatider, i Marmor . . . .
4 Basrelieffer til Slotsportalet, i Marmor . . . .
Frontonen til Frue Kirke, Terracotta . . . . .
Christusfiguren, Marmor . . . .
Samme i Gips . . . .
12 Apostle i Gips . . . . .
à 200 Spec. 14,000 Spec:
2000 – “
4000 . ”–
8000 . ”–
300 . ”–
2400 . ”–

= 30,700 Spec:

Kiøbenhavn den 8de December 1838.

Albert Thorvaldsen.

Oversættelse af dokument

30,000 Spec: In 1820 at Torlonia . . . . . .
In 1834 from the Building Commission for Christiansborg Palace
The same year from the Building Commission for the Church of Our Lady 10000 Sp:
16,000. ”
4000. ” . 30,000 Spec:

The works executed and delivered by me according to this are:

The Alexander frieze and 2 caryatids, in marble
4 bas-reliefs for the portal of the palace, in marble
The pediment for the Church of Our Lady, terra-cotta
The figure of Christ, marble
The same in plaster
12 apostles in plaster . . .
à 200 Spec. 14,000 Spec:
2000 – “
4000 . ”–
 
8000 . ”–
300 . ”–
2400 . ”–

= 30,700 Spec:

Copenhagen, December 8th 1838

Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Dokumentet er Thorvaldsens genpart af kvitteringen, der blev skrevet i i hvert fald to eksemplarer. Det andet kendte eksemplar befinder sig på Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager.
Se også udkastet, THMO,96.

Archival Reference

gmI, nr. 73

Subjects

Last updated 22.10.2016