Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles

Dokumenter, hvori Thorvaldsen omtales som Fidias

Kilde Citatet
2.7.1804I Vor Montenero venter Dem. Det staaer pragtfuld og i sær kiölt, og bier efter vor Phidias.
9.10.1804II Intet Ord haver jeg seet fra Vores Pracsiteles som Deres Excellence [i.e. Schubart] saa naadigen kalder Thorvaldsen…
26.11.1804III … det Paadrag min Søster Schimelmann gav mig for Døbekarret som hun ønskede at maatte forfærdiges af vor Danske Phidias.
28.12.1804IV …det Basrelief som De tænker at giøre forestillende Priam imellem Agamnemnon og Achil hvori en Deel af Grækenlands første helte kunde fremvises, er vor Danske Phidias værdig…
19.7.1805V …min Søster paa nyt har givet mig en Comission til vor danske Phidias.
30.9.1805VI …men jeg paalægger Dem min gode Stanley at naar vor Phidias ikke har tiid, De da vil tage Pennen…
18.1.1808VII Jeg ønsker saa gierne at høre noget fra vor Danske Phidias.
13.2.1810VIII Dette Ønske er saa naturligt at jeg ikke kan andet end give Manden Ret, og tillige at medgive ham en Anbefalings Skrivelse til Danmarks Phidias.
16.11.1810IX …l’Artiste, cui il Cielo fece dono d’un dei più rari talenti dei nostri giorni; facendo risorgere in lui i tempi tanto celebrati dei Fidias e Prasitelli.X
27.9.1812XI Io vi raccomando questo giovane che brama vedere i bei capi d’Opera del nostro Fidia DaneseXII
30.11.1813XIII De har Evne til at maale Dem med Phidias.
8.9.1817XIV ...Aber Ihnen war es aufbehalten, nicht allein die Plastische Kunst in einem Theil zu der Höhe, wo Sie in den Zeiten des Pitias u. Perxiteles war, zurük zu führen, sondern sie in allen Theilen in ihrer ganzen Reinheit wiederherzustellen.
5.10.1817XV …Alle ere de indtagne forud i vor Danske Phidias…
14.11.1822XVI Siden Canovas Død som fornyelig er os bleven bekiendt har wie da den Ære at vor Landsmand ingen fleere Rivaler kand have – men staaer udeelt i Spidsen som Phidias…
24.4.1823XVII Di Fidia e Praczitel fratello elettoXVIII
1.4.1826XIX …Prindsen vil faae Leilighed til at besøge Danmarks Phidias i hans Værksted.
12.1.1830XX Dritto era ben, che trà il comun lamento,
Qui il Dano Fidia a una virtù sì rara,
Degno d’Entrambi, alzasse un Monumento
XXI
30.1.1830XXII …Thorwaldsen der Phidias unserer Zeit…
29.9.1831XXIII …alle hylde Dig som Konstens sande Hypophet og vor Tids Phidias…
Efter 1832XXIV Dem neueren Phidias Thorwaldsen…
30.6.1836XXV …jeg kan maaskee een Dag have den Lykke at gjæste Nutidens Phidias i mit Huus…
15.9.1836XXVI Meinem edlen Freund dem Phidias unsrer Zeit…
6.4.1844XXVII Og altsaa – Thorvaldsen er død – man var tilbøyelig til at troe, at den, hvis Værker ere udødelige, maatte være udødelig, som det Marmor, han gav gudommelig Betydning. Vandrede han dog – den skiønne Statue, fast og sund og uforanderlig – mellem os, hævet over alle. Hvem vovede at sammenligne sig med ham? Det gamle Grækenland, hvis Undergang alle ædle Sjæle begræder, maatte række ham en Seierkrands. Det levede op igen, og naar tusinde Aar ere henrundne, vil Islænderen nævnes ved Siden af Athenienserne Praxiteles og Phidias.

Dokumenter, hvori Thorvaldsen omtales som Praxiteles

Kilde Citatet
10.1.1804XXVIII …il deviendra le Praxiteles de son siècle…XXIX
21.1.1804XXX Min Mand har talt med Kronprindsen over vor Praxiteles…
9.10.1804XXXI Intet Ord haver jeg seet fra Vores Pracsiteles som Deres Excellence saa naadigen kalder Thorvaldsen…
20.11.1804XXXII …om nogle faa Dage altsaa er jeg hos De Danskes Praxiteles…
1.7.1805XXXIII … vi har talt saa meget om vor Danske Praxiteles.
11.11.1805XXXIV Jeg skriver ikke derom til vor Praciteles selv…
16.11.1810XXXV …l’Artiste, cui il Cielo fece dono d’un dei più rari talenti dei nostri giorni; facendo risorgere in lui i tempi tanto celebrati dei Fidias e Prasitelli.XXXVI
8.4.1811XXXVII …ja selv skal jeg tale med vor gode Konge om vor Danske Praxiteles.
6.4.1844XXXVIII Og altsaa – Thorvaldsen er død – man var tilbøyelig til at troe, at den, hvis Værker ere udødelige, maatte være udødelig, som det Marmor, han gav gudommelig Betydning. Vandrede han dog – den skiønne Statue, fast og sund og uforanderlig – mellem os, hævet over alle. Hvem vovede at sammenligne sig med ham? Det gamle Grækenland, hvis Undergang alle ædle Sjæle begræder, maatte række ham en Seierkrands. Det levede op igen, og naar tusinde Aar ere henrundne, vil Islænderen nævnes ved Siden af Athenienserne Praxiteles og Phidias.

Kommentarer

 1. Brev af 2.7.1804 fra Schubart til Thorvaldsen.

 2. Brev af 9.10.1804 fra Stanley til Schubart.

 3. Brev af 26.11.1804 fra Schubart til Thorvaldsen.

 4. Brev af 28.12.1804 fra Schubart til Thorvaldsen.

 5. Brev af 19.7.1805 fra Schubart til C.F.F. Stanley.

 6. Brev af 30.9.1805 fra Schubart til Stanley.

 7. Brev af 18.1.1808 fra Schubart til Thorvaldsen.

 8. Brev af 13.2.1810 fra Schubart til Thorvaldsen.

 9. Brev af 16.11.1810 fra Jacqueline Schubart til Thorvaldsen.

 10. En dansk oversættelse kunne lyde: “…den kunstner, hvem himlen skænkede et af de sjældneste talenter i vor tid, idet den i ham lod Fidias’ og Praxiteles’ så højt berømmede tider genopstå.”

 11. Anbefaling fra Schubart 27.9.1812 til Thorvaldsen.

 12. En dansk oversættelse kunne lyde: “Jeg anbefaler jer denne unge mand, som intenst længes efter at se vores danske Fidias’ skønne hovedværker.”

 13. Brev af 30.11.1813 fra Peder Malling til Thorvaldsen.

 14. Brev af 8.9.1817 fra Theodor von der Ropp.
  Ropp taler om, at Thorvaldsen ikke kun i den heroiske “del” af kunsten kunne måle sig med sine antikke forbilleder, men “i alle dele”, se brevet.

 15. Brev af 5.10.1817 fra Schubart til Thorvaldsen.

 16. Brev af 14.11.1822 fra P.N. Sølling til Thorvaldsen.

 17. Brev af 24.7.1823 fra S. Barberi til Thorvaldsen.

 18. Dvs. “Valgt til bror af Fidas og Praxiteles”, første vers i indledningen til et hyldestdigt til Thorvaldsen.

 19. Brev af 1.4.1826 fra J.G. Adler til Thorvaldsen.

 20. Brev af 12.1.1830 fra Niccola Severi til Thorvaldsen.

 21. Uddrag af en sonet skrevet til Thorvaldsens ære. Hertil følgende oversættelse af Øjvind Andreasen, let revideret:
  Da var det kun ret, at under den almindelige klagen
  den danske Fidias af en så sjælden begavelse her
  rejste et monument, dem begge værdigt.

 22. Brev af 30.1.1830 fra Der Verein für Schiller’s Denkmal til Thorvaldsen.

 23. Brev af 29.9.1831 fra P.O. Brøndsted til Thorvaldsen.

 24. Dedikation i et hæfte efter 1832.

 25. Brev af 30.6.1836 fra N.C. Lunzi til Thorvaldsen.

 26. Brev af 15.9.1836 fra Koreff til Thorvaldsen.

 27. Brev fra Heinrich Steffens til Christine Stampe 6.4.1844.

 28. Jf. Thiele I, p. 205 fra et (forsvundet?) brevfragment, dateret Napoli 10.1.1804, som Thiele tillægger baronesse Schubart. Dette synes at være den tidligste forekomst af sammenligningen.

 29. Det vil, frit oversat sige: “han bliver sit århundredes Praxiteles”.

 30. Brev af 21.1.1804 fra Schubart til Thorvaldsen, hvori Schubart citerer sin søster grevinde Schimmelmann for det her gengivne brevuddrag.

 31. Brev af 9.10.1804 fra Stanley til Schubart.

 32. Brev af 20.11.1804 fra Stanley til Thorvaldsen.

 33. Brev af 1.7.1805 fra Schubart til Thorvaldsen.

 34. Brev af 11.11.1805 fra Schubart til Stanley.

 35. Brev af 16.11.1810 fra Jacqueline Schubart til Thorvaldsen.

 36. Det vil frit oversat sige: “…den kunstner, hvem himlen skænkede et af de sjældneste talenter i vor tid, idet den i ham lod Fidias’ og Praxiteles’ så højt berømmede tider genopstå.”

 37. Brev af 8.4.1811 fra Schubart til Thorvaldsen.

 38. Brev fra Heinrich Steffens til Christine Stampe 6.4.1844.

Sidst opdateret 20.09.2015