Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til S

Charlotte Schimmelmann

Grevinde Schimmelmann var Herman Schubarts og Sybille Reventlows søster. Schimmelmann var interesseret i kunst, filosofi og litteratur og afholdt saloner, hvor danske og europæiske kulturpersonligheder mødtes. Hun protegerede mange af tidens kendte kunstnere – bl.a. Jens Baggesen, og via ham Friedrich Schiller, Adam Oehlenschläger, Heinrich Steffens, Knud Lyne Rahbek, og også Thorvaldsen, som hun fra København hjalp på afgørende vis tidligt i hans romerske karriere:

I slutningen af 1803 talte hun – på broderens foranledning – billedhuggerens sag for sin mand, finansminister og greve Ernst Schimmelmann, som overbeviste kronprins Frederik (6.) om at tildele Thorvaldsen en gratifikation fra Fonden ad usus publicos, hvorved han kunne forblive i Italien, se referenceartiklen Thorvaldsens forbliven i Rom.
Grevinden talte også med arkitekten C.F. Hansen med henblik på at bruge Thorvaldsen til udsmykningsopgaver til Christiansborg.
Hun afgav ydermere – med sin bror – i 1804 den første bestilling fra Danmark til den i Rom boende billedhugger i form af døbefonten til Brahetrolleborg kirke.

Hun var ifølge brev af 26.7.1805 fra Schubart til Thorvaldsen også involveret i Thorvaldsens udnævnelse til professor ved Kunstakademiet i 1805.

Hun blev gift 1782 med grev Schimmelmann og havde plejedøtrene Louise, der blev gift med Herman Schubarts protegé, Olinto dal Borgo, og Josephine (1790-1852), der blev gift med Sybille Reventlows søn, grev Ditlev Reventlow.

Portrættet til højre er et miniaturemaleri af Cornelius Høyer, ca. 1800, [mål ikke oplyst], akvarel og gouache på elfenben, inv.nr. KMS4656, Statens Museum for Kunst.

Referencer

  • Dansk kvindebiografisk leksikon.
  • J. Bloch: ‘To miskjendte Venner. Til Belysning af Forholdet imellem Olinto dal Borgo og Herman Schubart’, særtryk af Museum, København 1890.

Sidst opdateret 01.05.2017

Cornelius Høyer: Charlotte Schimmelmann, ca. 1800

Charlotte Schimmelmann

Magdalene Charlotte Hedevig Schimmelmann, née Schubart 1757-1816 Dansk Grevinde
Fra Thorvaldsen5 dok.
Til Thorvaldsen1 dok.
I alt6 dok.

Omtalt i35 dok.