Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til W

Herman Wedel Jarlsberg

Herman Wedel Jarlsberg havde ingen personlig brevkorrespondance med Thorvaldsen, men bliver omtalt i breve sendt fra Hans Henrik Gunnerus til Thorvaldsen. I brevene fra Gunnerus beskrives Wedel Jarlsberg som en hævngerrig politiker, der stod bag Gunnerus’ fængsling og anklagen om underslæb. Se referenceartikel for mere detaljeret beskrivelse af forholdet mellem Gunnerus og Wedel Jarlsberg.

Wedel Jarlsberg var norsk politiker. Endnu før Danmark måtte afstå Norge til Sverige i 1814, havde Wedel Jarlsberg arbejdet for at opløse den dansk-norske union til fordel for Norges sammenslutning med Sverige under fælles svensk konge.
Da den svenske konge Carl XIII (1748-1818) i 1814 blev valgt som konge af Norge, blev Wedel Jarlsbergs samarbejde med det svenske monarki styrket. Den svenske kronprins Carl Johan udpegede den nye norske regering og Wedel Jarlsberg blev her udnævnt til finansminister.
Wedel Jarlsberg fungerede som Norges finansminster frem til 1822. I 1836 blev han udnævnt til statholder i Norge.

Referencer

  • Sverre Steen: Grev Wedels stattholdertid, J. W. Cappelens Forlag, Stavanger, 1972.

Sidst opdateret 07.01.2013

Herman Wedel Jarlsberg

Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg 1779-1840 Norsk Greve og politiker
Omtalt i1 dok.