Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til V

Alessandro Valle

Denne biografi er under udarbejdelse.

Alessandro Valle bliver af Fritz Paulsen i et brev til Thorvaldsen omtalt som “Vicairen Valle”. En Vikar er en ældre betegnelse for en person, der stedfortrædende varetager et kirkeligt embede, som en højere gejstlig er indehaver af.

I en kirkelig almanak for Vicenza fra 1838 står Valle anført dels som en af bispedømmets tre prebendati diaconali, dvs. formentlig bestyrere af indtægter for bispedømmet i Vicenza, hvor Valle tilsyneladende havde særligt ansvar for kirken S. Nicolò (op.cit., p. 8), dels blandt bispedømmets 10 esaminatori pro-sinodali (op.cit., p. 14).

Paulsen og Thorvaldsen mødtes med Valle for at anmode om en dispensation for det forhold, at kirken ikke tillod ægteskaber mellem katolikker og protestanter. Dette var nødvendigt, for at Fritz og Elisa Paulsen kunnet blive viet.

Referencer

  • Almanacco Ecclesiastico della Città, Diocesi e Provincia di Vicenza, bd. 3, 1838
  • Ordbog over det Danske Sprog, bet. 2. af Vikar.

Sidst opdateret 18.05.2016

Alessandro Valle

? Italiensk Ansat ved bispedømmet i Vicenza
Til Thorvaldsen1 dok.

Omtalt i1 dok.