Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til P

Helena Ponińska

Helena Ponińska var en polsk fyrstinde og forfatter. Hun udgav i 1834 den historiske roman Vanda ou La superstition på fransk og oversatte den senere til polsk.

Ponińska skrev officielt kontrakt med Thorvaldsen om udførelsen af et gravmæle i marmor den 27.4.1835. Baggrunden var, at hun inden for otte måneder havde mistet to unge voksne børn – først sønnen Władysław Poniński, der var 21, og så en datter, der desværre endnu ikke er identificeret ved navn, men som var 19 år. Børnene – og flere andre børn – havde hun med fyrst Karol Henryk Jerzy Poniński (1789-1830).

Omtrent halvandet år før kontraktens indgåelse, 13.12.1833, henvendte Ponińska sig for første gang til Thorvaldsen gennem landsmanden Justin Ostrowski for at forhøre sig om muligheden for at engagere ham. Et år senere, fremgår det af Thorvaldsens brev til Ponińska af 18.12.1834, havde han fuldført et første udkast i gips, jf. Gravmæle over de to Poniński-søskende, A617.

Ponińska tog særdeles aktivt del i idéudviklingen af relieffets komposition. På baggrund af hendes input, se fx hendes samlede korrektiv med overskriften Soggetto per il Monumento, arbejdede Thorvaldsen frem imod det endelige værk, der også omtales Passaggio da questo all’altro mondo. Når relieffet kaldes “Overgangen fra denne verden til den anden”, er det, fordi det netop viser Ponińskas to børn lette og svæve opad mod himlen, anført af en engel, mens deres sørgende mor bliver på jorden. Gipsmodellen er på Thorvaldsens Museum, A616.

Som det gælder flere af Thorvaldsens værker, blev det endelige værk til med lang forsinkelse. Relieffet var egentlig tænkt til Wawel-katedralen i Kraków. Efter Johan Bravos udsagn 1.2.1841 stod det færdigt forud for Thorvaldsens afrejse til Danmark 9.8.1838, men det blev først leveret i 1842, syv år efter kontraktens indgåelse, og i stedet opsat i kapellet i Poniński-familiens slot Czerwonogród i det nuværende vestlige Ukraine. I dag er der kun en ruin tilbage af slottet, der blev stærkt beskadiget under Anden Verdenskrig, og relieffet befinder sig på Kunstmuseet i L’viv i Ukraine.

En buste af sønnen Władysław Poniński, modelleret af en ukendt billedhugger, blev kopieret i marmor i Thorvaldsens værksted (påbegyndt oktober 1842). Hverken modellen eller marmorkopien kendes i dag.

Medaljonportrættet til højre af den unge Helena Ponińska er af den tyske maler Friedrich Johann Gottlieb Lieder og fra 1821.


Værker på Thorvaldsens Museum

Se Poninska repræsenteret i Samlingerne.

Referencer

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. II, p. 345-349.
  • Thiele III, p. 547-548.
  • Hélène Ponenska: Vanda ou La superstition, Bossange Père, Paris 1834.

Sidst opdateret 10.08.2020

Helena Ponińska

Helena Ponińska

Helena / Elena Poninska / Ponińska, née Górska / Gurska 1791-1853 Polsk Fyrstinde, forfatter
Fra Thorvaldsen5 dok.
Til Thorvaldsen12 dok.
I alt17 dok.

Til og fra andre1 dok.
Omtalt i8 dok.