Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til P

Nils Gustav Palin

Denne biografi er under udarbejdelse.

Thorvaldsens forbindelse til Palin er ikke fuldt oplyst. Men han optræder antagelig på to karikaturtegninger i Thorvaldsens samling, D1005 og D1870, fra omkring 1828 sammen med arkæologen Wilhelm Dorow.
Desuden findes en udateret, håndskrevet dedikation til Thorvaldsen fra Palin på en af hans udgivelser om hieroglyffer, der findes i Thorvaldsen bogsamling, M76.

Han virkede som svensk diplomat i Konstantinopel 1796-1801 og igen 1805-1824. Året efter sin afsked som diplomat slog han sig 1825 ned i Rom, hvor han boede ved Villa Malta hos den svenske billedhugger Johan Niklas Byström, jf. Noack, op. cit. Han blev boende her efter, at villaen 1828 blev overtaget af Ludwig 1. af Bayern.

Under sine år i Tyrkiet foretog han mange rejser til Grækenland, Lilleasien og Egypten. Hans videnskabelige hovedinteresse lå i tolkningen af de egyptiske hieroglyffer, bl.a. Rosettestenen. Han udgav flere skrifter herom uden dog at have held med sine bestræbelser.

Han blev myrdet i sit hjem i Rom i 1842.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Palin repræsenteret i Kataloget.

Referencer

  • Torsten Dahl (ed.): Svenska män och kvinnor, Biografisk uppslagsbok, vol. 6, Stockholm 1949.
  • Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Vol II, Berlin & Leipzig 1927, p. 438 (dokumenterer 1825 som Palins ankomstår til Rom).

Sidst opdateret 29.08.2014

Karikatur af den svenske greve Nils Gustav Palin(?) #

Nils Gustav Palin

1765-1842 Svensk Diplomat, ægyptolog, greve
Til Thorvaldsen1 dok.

Omtalt i3 dok.