Tilbage til M

Hans Munk

Hans Munk og Thorvaldsen kendte sandsynligvis hinanden gennem deres fælles medlemsskab af teaterforeningen Borups Selskab i hvis medlemsprotokol Munk omtales som “Physikus i Norge” og med medlemsnummer “73”, jf. selskabets medlemsprotokol, op. cit.

Munk skrev 29.7.1796 en hilsen i Thorvaldsens stambog, N213, inden dennes afrejse til Italien.

Munk var født i København og blev senere læge og stadsfysikus i Skien i Norge.

Referencer

  • Arkivalier fra Borups Selskab, Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 769r, fol. (medlemsprotokollen har nr. NKS 769, r18, 2º)

Sidst opdateret 17.04.2013

Hans Munk

1770-1848 Dansk Læge, stadsfysikus
Til Thorvaldsen1 dok.