Tilbage til K

Ph. Julius Knudsen

Denne biografi er under udarbejdelse.

Knudsen erhvervede Sophienholm ved Bagsværd Sø 1837 fra Friederike Bruns dødsbo. Han sendte Thorvaldsen en invitation af 13.2.1840 i digtform om at komme til Sophienholm. Det fremgår heraf, at Thorvaldsen tidligere i Bruns tid havde besøgt stedet.
Besøget hos Knudsen blev imidlertid ikke til noget ifølge Christine Stampes erindringer.
Men i et brev af 25.5.1840 J.L. Lund lyder det dog:

[...] Thorvaldsen har lovet, dersom Veiret tegner godt i Morgen tidlig, at ville tage med til Sophienholm. Vil De, gode Hr. Professor: gjøre min Kone og mig den Glæde at være med og tilbringe en Dag hos os? [...]

Brevfragmentet er gengivet i Garde, op. cit., p. 163.

Knudsen var venner med bl.a. Henrik Hertz, Christian Winther og N.C.L. Abrahams, som han samlede til litterære saloner på Sophienholm i Bruns ånd, jf. Garde, ibid.

Referencer

  • H.F. Garde: ‘Prokurator, Skønaand og Patriot. Philip Julius Knudsen, 1792-1850’, in: Personalhistorisk Tidsskrift 1963, p. 161-169.

Sidst opdateret 07.09.2019

Ph. Julius Knudsen

Philip Julius Knudsen 1792-1850 Dansk Redaktør, prokurator/advokat
Til Thorvaldsen1 dok.

Omtalt i1 dok.