Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til H

Falk Wilhelm Henriques

Henriques udførte i årene 1839 til 1843 arbejde for Thorvaldsen på miniatureordner, smykker og andre pyntegenstande.

Af Dansk Demografisk Database ses, at han i 1840 og 1845 boede i Store Købmagergade 16 i København. Desuden benævnes han samme sted som “galanterihandler”. Han var med andre ord forhandler af galanterivarer, dvs. småting, der blev brugt til pynt: guldure, guldetuier og andet bijouteri.

Arbejder for Thorvaldsen

Der er bevaret tre regninger fra Henriques til Thorvaldsen, der opregner en række genstande, som guldsmeden med sikkerhed udfærdigede for billedhuggeren:

Oktober 1839: Et Haar Armbaand med Guld Laas og Dupper.
P.t. ikke identificeret.

11.2.1840: 3 Brocher med Caméer
P.t. ikke identificeret.

27.2.1840: forandret et Comandeur Kors til et Storkors
Sandsynligvis storkorset til Dannebrogordenen i miniatureform, som ses på N29.

27.2.1840: 3 Guld Brocher med Caméer
P.t. ikke identificeret.

12.6.1840: et nyt Storkors, og repareret en Guld Kjæde
Storkorset er pt. ikke identificeret, men utvivlsomt en miniatureorden. Guldkæden er heller ikke identificeret, måske til N29 eller N3.

29.11.1842: En Ordens Stjerne
P.t. ikke identificeret. Muligvis N1, N2 eller N4.

31.12.1842: Repareret en Loignett
Antagelig N65 eller N66.

8.4.1843: En Sølvforgyldt Krog til Ringe
P.t. ikke identificeret.

18.4.1843: Et Guld Ordens Kors
P.t. ikke identificeret.

18.4.1843: 18 Guld Dupper og en Laas til et Armbaand
Sandsynligvis identisk med armbåndet N291, som Thorvaldsen forærede til Christine Stampe.

30.4.1843: et emailleret Kors til Ordenen pour la merite
Højst sandsynlig det miniaturekors til Pour le Merité-ordenen, som ses på N29.

Henriques kan naturligvis have løst flere guldsmedeopgaver for Thorvaldsen, som p.t. ikke kan kildebelægges.
Som det fremgår, var han højst sandsynlig ophavsmand til to af de miniaturekors, der indgår i den guldplade med alle Thorvaldsens ordner i miniature, som findes bevaret i billedhuggerens museum, N29. Eftersom der ikke kendes nogen anden ophavsmand til guldpladen, er det nærliggende at antage, at Henriques også har lavet fremstillet resten – de 12 øvrige ordener, guldkæderne og hele pladen.

Ungdomsvenner?

Muligvis har Thorvaldsen og Henriques kendt hinanden fra deres ungdomsdage i 1790ernes København. I al fald optræder en F. Henriques som medunderskriver sammen med Thorvaldsen og mange andre på teaterforeningen Det Holstenske Dramatiske Selskabs kontrakt af 9.7.1792 om leje af et teaterlokale. Kontraktens F. Henriques er formodentlig en af to personer: Enten Falk Henriques eller hans lidt yngre bror regimentskirurgen Samuel Frederik Henriques (1772-1849).

Falk Henriques blev begravet på Assistens Kirkegård i København.

Referencer

  • Dansk Demografisk Database, folketælling over København 1840 (som 75-årig og “lutheran”, hvilket må betyde, at Henriques som jøde var konverteret til kristendommen); 1845 (som 81-årig). I folketællingen for København 1801 optræder en 35-årig galanterihandler ved navn “Talko Henriques”, muligvis en skrivefejl for Falko, og måske dermed identisk med Falk Wilhelm Henriques?

Sidst opdateret 09.07.2020

Falk Wilhelm Henriques

1766-1845 Dansk Guldsmed, galanterihandler
Til Thorvaldsen3 dok.

Omtalt i2 dok.