Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til G

Generalpostdirektionen

Denne biografi er under udarbejdelse.

Generalpostdirektionen er navnet på den statslige styrelse, der varetog postvæsnet i Danmark på Thorvaldsens tid.
Under postvæsenet hørte også befordring af passagerer – den såkaldte personpost – mellem landsdelene i det danske rige. Dette skete både med skibe – fra fx Kiel til København og over bælterne – og med diligencer overalt i Danmark.

Person- og postbefordringen i Danmark tog et stort skridt fremad, da Generalpostdirektionen i 1819 indsatte dampskibet Caledonia som det første i Danmark. Det besejlede ruten København-Kiel med stop undervejs, se fx brev af 16.8.1820.
I 1828 blev dampskibet Mercurius indsat til transport over bælterne, jf. David, op. cit., sp. 858. Fra samme tidspunkt blev også standarden for vogne forhøjet med indførelsen af såkaldte wienervogne og fjedervogne, ibid.

Generalpostdirektionen drev selv postforbindelser, men lejede sig også ind på privat drevne ruter til lands og til vands, ibid, sp. 861-862. Fra omkring 1830 blev også postforbindelsen til udlandet, dvs. til Hamburg forbedret. Dampskibsruten mellem København og Kiel, og landevejsruten mellem Kiel og Hamburg sikrede endnu bedre og hurtigere forbindelse mellem Danmark og udlandet. Blandt andet blev der anlagt en ny chaussé, dvs. en brolagt eller makadamiseret landevej, mellem Kiel og Hamburg, ibid, sp. 862-863.

Fra 1809 afløste direktionen Generalpostamtet.

Referencer

Sidst opdateret 04.06.2018

Generalpostdirektionen

Dansk Postvæsen
Til Thorvaldsen2 dok.

Til og fra andre3 dok.