Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til F

Caspar David Friedrich

Denne biografi er under udarbejdelse.

Thorvaldsen havde, så vidt vides, ikke nogen personlig forbindelse til den romantiske landskabsmaler Friedrich.
De kan dog have lært hinanden at kende under deres fælles tid på Kunstakademiet i København, hvor Friedrich studerede fra 1794-98, og Thorvaldsen forblev indtil sin afrejse til Italien 30.8.1796.

De kan også have mødt hinanden i Dresden under Thorvaldsens ophold dér fra 6.9.1820 til 12.9.1820. Muligvis ved festen til Thorvaldsens ære 10.9.1820, hvor alle byens kunstnere og akademimedlemmer skulle have været til stede.

Thorvaldsen har antagelig også hørt om Friedrich gennem sit venskab med den norske maler J.C. Dahl, der i Dresden var Friedrichs gode ven.

I Thorvaldsen bogsamling findes et mindeskrift for maleren: Friedrich der Landschaftsmaler. Zu seinem Gedächtniss nebst Fragmenten aus seinen nachgelassenen Papieren, seinem Bildniss und seinem Faksimile, Dresden 1841, jf. M370,7, hvorfra G.F. Kerstings litograferede portrættegning her til højre stammer.

Sidst opdateret 06.04.2018

Caspar David Friedrich #

Caspar David Friedrich

1774-1840 Svensk, tysk Maler
Omtalt i1 dok.