Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til D

H.G. Dancker

Dancker drev hotellet Zum Holsteinischen Hause, på Rathausmarkt i Altona, hvor Thorvaldsen boede ved nogle lejligheder i den senere del af sit liv – bl.a. 17.-22.10.1842 på vejen fra Rom til København, se Rejsen til Danmark, oktober 1842.
Han boede der sandsynhligvis også under sit ophold i Altona sommeren 1839, jf. Stampe, op. cit.

Thorvaldsens rejsekammerat i 1842, Frederikke Wallick beskriver i sin rejserapport deres ankomst til Zum Holsteinischen Hause:

Men ogsaa der skulde vi møde et Udraab af Glæde hos en simpel Karl, der kom med Vognen og hjalp os, idet han sagde: “Mein Gott! ist es nicht unser lieber guter Hrr Conferentsrath?” vendende sig til mig; idet jeg bejaede det, bad jeg ham blot at sige Kudsken, hvorhen han skulde kiøre os, men næppe holdt vi for Døren, førend Karlen alt stod der og hele Hôtellet vidste nu allerede, hvem de skulde giæste. Alle kiendte ham fra forrige Gang, han var i Altona og alle kappedes om at vise os Artigheder.

Hotellet blev omtalt positivt i datidens rejselitteratur: “Altona hat nur einen einzigen guten Gasthof, den des Herrn Danker, zum Holsteinischen Hause am Rathhausmarkt.”
Se Theodor von Kobbe & Wilhelm Cornelius: Wanderungen an der Nord- und Ostsee, Leipzig 1841, kap. 10.

m30 I, nr. 44

Referencer

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 23 (hotellets navn nævnes ikke, men at Thorvaldsens og hendes rejseselskab bor på hotel fremgår af p. 26, og desuden genkendte hotellets ansatte Thorvaldsen, da han næste gang var i Altona 17.-22.10.1842, som det fremgår af Wallicks rejseberetning citeret ovenfor).

Sidst opdateret 17.03.2016

H.G. Dancker

?- efter 1842 Tysk Hotelvært
Til Thorvaldsen1 dok.