The Thorvaldsens Museum Archives

Back to D

Wilhelm Dorow

Denne biografi er under udarbejdelse.

Dorow opholdt sig i Rom fra november 1827 til sommeren 1828. Her må han have lært Thorvaldsen at kende, for 30.3.1828 udtalte Thorvaldsen sig om hans antiksamling. En udtalelse, som Thorvaldsen 29.9.1828 sendte til Dorow, der efterfølgende trykte den i sin bog Etrurien und der Orient nebst Albert Thorwaldsen’s Darstellung der 1828 entdeckten Etrurischen Alterthümer (Dorow, op. cit., p. 27-31). Thorvaldsens vurdering af samlingen er grundig og meget positiv.

I Thorvaldsens bogsamling findes fire værker af Dorow: samt et værk udgivet af Dorow:
  • Zwei Sendschreiben vom Ritter v. Palin in Rom und Bernardo Quaranta in Neapel an den Dr. Dorow, über Ausgrabungen im alten Etrurien, während der Jahre 1827 bis 1829, Berlin 1832, M85.

Dorow vendte tilbage til Tyskland 1829 og boede resten af sit liv i Halle.
Han mødtes med Thorvaldsen igen i Berlin 4.6.1841.


Værker på Thorvaldsens Museum

Se Dorow repræsenteret i Kataloget.

References

Last updated 27.05.2013

Karikatur af arkæologen Wilhelm Dorow #

Wilhelm Dorow

Carl Friedrich Ferdinand Wilhelm Dorow 1790-1846 German Archaeologist
From Thorvaldsen1 Doc.
To Thorvaldsen6 Doc.
Total7 Doc.

Mentioned in1 Doc.