The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4513 of 10246
Sender Date Recipient
Wilhelm Dorow [+]

Sender’s Location

Rom

29.5.1828 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dedikationen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om en bogdedikation.

Abstract

Bogdedikation fra Dorow til Thorvaldsen.

Meinen herzlich vereherten Freunde Albert Thorvaldsen zu langer u freundlicher Erinnerung
Rom d. 29 May
1828

Der Verfasser
General Comment

Dette er en bogdedikation, skrevet af Dorow til Thorvaldsen i bogen: Notizie intorno alcuni vasi etruschi, Pesaro 1828. Bogen er, som det også fremgår af titelbladet, et uddrag (særtryk) af Memorie Romane di antichità e di belle arti. Den var tænkt som en forløber for et større værk om Dorows rejse til Italien og er her blevet givet til Thorvaldsen som gave under Dorows ophold i Rom, eller muligvis i forbindelse med Dorows afrejse fra byen.

Archival Reference
M84
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Dedication · Gifts for Thorvaldsen, Books · Thorvaldsen's Book Collection
Last updated 06.08.2014 Print