The Thorvaldsens Museum Archives

Back to U

J.G. Unnevehr

Denne biografi er under udarbejdelse.

J.G. Unnevehr, der var født i Frederikshavn i 1822, skulle som ung have været elev af Thorvaldsen (jf. nekrolog i The New York Times). Denne elevtid er p.t. ikke nærmere kendt.

I 1853 rejste Unnevehr til USA som kurér for Thorvaldsens statuer af de 12 apostle (jf. The New York Times) i gips (jf. McCall, p. 18), som den danske regering havde valgt at udstille i The New York Crystal Palace ifm. den stort anlagte Exhibition of the Industry of All Nations.

Worlds Fair / The Exhibition of the Industry of All Nations, 1853-54, Bryant Park, New York. Xylografi fra udstillingskataloget.
Kristus og de tolv apostle, gips, 1853
The Exhibition of the Industry of All Nations, Bryant Park, New York
Gengivelse fra udstillingskataloget

Unnevehr slog sig ned i New York og synes at have været en vigtig skikkelse mht. at udbrede kendskabet til Thorvaldsens værker i USA. Han reproducerede tilsyneladende værker af Thorvaldsen i New York (jf. nekrolog i New York Times 16.2.1893). Derudover virkede han som fotograf af Thorvaldsen-værker, ikke mindst Thorvaldsens religiøse motiver. En del af hans fotografier efter Thorvaldsen findes på The J. Paul Getty Museum i Los Angeles.

Endelig stod han for udgivelsen af en forkortet oversættelse i to bind af J.M. Thieles Thorvaldsen og hans Værker, oversat af P.C. Sinding, Thorvaldsen and his Works (1869).

Unnevehr søgte om amerikansk statsborgerskab, og af hans ansøgning fremgår det, at han var født i Frederikshavn. I de danske folketællinger findes der imidlertid ingen Unnever eller Unnevehr fra Frederikshavn; til gengæld figurerer der i Folketællingen 1834 over Hjørring Amt i Frederikshavn en Johan Gerhard Johansen, der var 12 år på daværende tidspunkt og må have været født ca. 1822. Forklaringen kan være, at Unnevehr ændrede navn, da han kom til USA, hvilket var en almindelig handling.

Unnevehr døde i New York i 1893.

References

  • J.M. Thiele: Thorvaldsen and his Works, New York (J.G. Unnevehr) 1869
  • “Obituary. John Gerhard Unnever”, The New York Times, 16.2.1893
  • Nancy McCall: “The Statue of the Christus Consolator at The Johns Hopkins Hospital: Its Acquisition and Historic Origins”, The Johns Hopkins Medical Journal, vol. 151, 1982, pp. 11-19

Last updated 28.11.2017

J.G. Unnevehr

John Gerhard Unnevehr / Unnever / (sandsynligvis) Johan Gerhard Johansen 1822-1893 Danish, american Sculptor, photographer, publisher