The Thorvaldsens Museum Archives

Back to S

Fr.G. Sulzer

Lægen og naturforskeren Friedrich Gabriel Sulzer kendes kun fra et eneste brev til Thorvaldsen, nemlig en anmodning til Thorvaldsen om at assistere ved anskaffelsen af havannacigarer fra Livorno. Han nævnes dog i et brev 11.8.1810 fra Elisa von der Recke. Hun skriver: “Sulzer fungerer fortsats som velgørende læge i sin kreds”.

Hvem, der har knyttet forbindelsen mellem Thorvaldsen og Sulzer, vides ikke, men der kan måske være tale om ovennævnte Elisa von der Recke.
Som naturforsker kendes Sulzer for sit værk “Versuch einer Naturgeschichte des Hamsters” fra 1774.

Last updated 07.01.2013

Fr.G. Sulzer

Friedrich Gabriel Sulzer 1749-1830 German Læge og naturforsker
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in1 Doc.