The Thorvaldsens Museum Archives

Back to S

Jørgen Scheel

Denne biografi er under udarbejdelse.

Scheel mødte Thorvaldsen under dennes ophold i Napoli 3.2.1797. Matthiessen, op. cit., skriver om mødet “Den 3. Februar 1797 noterer Scheel saaledes [i sin dagbog], at han den Dag ved en middag hos minister Bourke traf sammen med ‘en dansk billedhugger ved Navn Tauleson’, og som en kort Karakteristik er der tilføjet ‘vulgær’.”

References

  • Hugo Matthiessen: En Greve. Jørgen Scheel til Grevskabet Scheel, Stamhuset Gl. Estrup samt Ulstrup (1768-1825), København 1954, p. 85.

Last updated 15.11.2012

Jørgen Scheel

1768-1825 Danish Greve
Mentioned in1 Doc.