Back to R

Georgiana Elizabeth Russell

Georgiana Elizabeth Russell var datter af John Russell, kunstsamler og 6. hertug af Bedford, og dennes anden hustru Georgiana Gordon.

Ifm. med familiens besøg i Rom i 1815, aflagde de et besøg på hos Thorvaldsen, som her påbegyndte arbejdet med en portrætstatue af den dengang 4-5 årige pige, jf. A173. Den blev dog først endeligt leveret til hertugen i løbet af 1817-18.

Statuen findes stadig i den endelige marmorversion på hertugsædet Woburn Abbey i Bedfordshire i England, jf. referenceartiklen herom.

Det lader til, at Thorvaldsen også udførte en buste af Georgiana, jf. A315, formodentlig som et forarbejde til portrætstatuen, da et marmoreksemplar ikke kendes og busten heller ikke nævnes i brevvekslingen med Russell-familien:

Georgiana Elizabeth Russell

Lady Georgiana Elizabeth Russell giftede sig i 1842 med Charles Romilly (1808-1887).
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Georgiana Elizabeth Russell repræsenteret i Kataloget.

References

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, vol. I, København 1963, p. 224-228

Last updated 17.08.2015

Georgiana Elizabeth Russell #

Georgiana Elizabeth Russell

Georgiana Elizabeth Russell Romilly Ca. 1810-1867 British Dutchess
Mentioned in8 Doc.