The Thorvaldsens Museum Archives

Back to R

E.A. Russell

Denne biografi er under udarbejdelse.

Det har p.t. ikke kunnet opspores megen viden om E.A. Russell. Arkivet rummer en række breve fra den engelske adelsfamilie Russell, som sædvanligvis korresponderer på fransk eller engelsk. Det lader ikke til, at denne Russell har forbindelse til dem.

Last updated 17.08.2015

E.A. Russell

? British
To Thorvaldsen1 Doc.