Back to P

Artur Potocki

Artur Potocki var greve og tjente som officer under den bonapartistiske hærfører Józef Poniatowski. Han opholdt sig i Rom i årene omkring 1830 og bestilte i den forbindelse selv sin portrætbuste hos Thorvaldsen, jf. A291, modelleret i 1829. At han selv bestilte den og at den specielt var tiltænkt hans svigerinde, fremgår af hans enkes livlæges, Jan Radziwonskis, brev til Thorvaldsen af 5.2.1833. Af det omtalte brev fremgår det også, at Thorvaldsen kendte Potocki personligt og syntes om ham. Det ser ud til, at Potocki også erhvervede et marmoreksemplar af Merkur, jf. A5, til sit slot Krzeszowice i det sydlige Polen; værket er i dag deponeret af familien og fast udstillet på museet Europeum i Krakow.

Efter Potockis tidlige død i Wien i 1832 bestilte hans enke, kunstsamleren og filantropen Zofia Potocka, et storslået gravmæle for ham bestående af en let formindsket version af Kristus stående på en sokkel udsmykket med relieffet Bedende børn, jf. A628, til Mariæ Himmelfart-kapellet i Wawel-katedralen i Krakow. I dette kapel var Arturs mor, Julia Potocka, allerede begravet. Zofia Potocka tog initiativ til en gennemgribende renovering af kapellet, hvor de ledende kræfter bl.a. var arkitekterne Pietro Nobile og Franciszek Maria Lanci og ikke mindst Thorvaldsen: I kapellet, nu oftest kaldet Potocki-kapellet, flankeres et alterparti (med et alterbillede af den korsfæstede Kristus af den italienske barokmaler Guercino) på venstre side af et eksemplar af busten af Artur, jf. A291, og på højre side af busten af hans mor, Julia, jf. A269, begge på bronzerede steler. Gravmælet med Kristus står op ad rummets østvæg. Zofia foranledigede, at der blev holdt faste messer for hendes mand i kapellet. Arturs berømte far, forfatteren Jan Nepumocen Potocki, mindes derimod ikke i kapellet.

Artur Potocki, marmor, Potocki-kapellet, Wawel-katedralen, Krakow Kristus og Bedende børn, Potocki-kapellet, Wawel-katedralen, Krakow Julia Potocka, marmor, Potocki-kapellet, Wawel-katedralen, Krakow

Artur Potocki, Kristus, Bedende børn og Julia Potocka
Potocki-kapellet, Wawel-katedralen, Krakow

Den først fremstillede buste af Artur Potocki – den han selv havde bestilt – kom efter hans død til Potocki-familiens slot Łańcut i Galicia i det sydøstlige Polen, hvor bl.a. Arturs bror, Alfred Potocki, og hans kone, Józefina Maria Potocka, boede. Busten var tiltænkt Józefina, jf. Radziwonskis brev af 5.2.1833. Efter alt at dømme var den en af de værdigenstande, som et medlem af Potocki-slægten, en senere Alfred Potocki, over hundrede år senere lod fragte ud af Polen inden den røde hærs ankomst i 1944. Busten blev siden solgt på auktion i Paris i 1991 og tilhører nu Toledo Museum of Art, Toledo, Ohio, hvor den er fast udstillet.

Artur Potocki
Artur Potocki, gipsmodel
Thorvaldsens Museum, A291
Artur Potocki
Artur Potocki, marmor
Toledo Museum of Art, Ohio
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Potocki repræsenteret i Kataloget.

References

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. II, p. 221-230.
  • Else Kai Sass: “Thorvaldsens gravmæle over Arthur Potocki”, Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, København 1956, pp. 61-84.
  • Thiele III, pp. 375, 522-524.

Last updated 11.04.2018

Artur Potocki #

Artur Potocki

Artur / Arthur Stanisław Potocki 1787-1832 Polish Count, military officer
Mentioned in7 Doc.