The Thorvaldsens Museum Archives

Back to P

Stanisław Poniatowski

Denne biografi er under udarbejdelse

Den polske adelsmand og kunstsamler Stanisław Poniatowski var fætter til Józef Poniatowski og efter Polens deling bosat i Rom ved Via Flaminia. Når han undertiden omtales “prins”, er det, fordi han var nevø til Polens sidste konge, Stanisław 2. August Poniatowski.

Stanisław Poniatowski var i kontakt med Thorvaldsen angående monumentet for Józef Poniatowski, jf. A123 og tydeligt involveret i begyndelsen af processen, men trak sig efterhånden i baggrunden, muligvis fordi han frygtede at komme til at stå for mere af finansieringen, end han ønskede.

Last updated 26.08.2014

Ukendt maler: Stanisław Poniatowski (1754-1833)

Stanisław Poniatowski

1754–1833 Polish Nobleman and art collector, sometimes called prince
Mentioned in14 Doc.