The Thorvaldsens Museum Archives

Back to P

Annonziata Pizzi

Teksten til denne biografi, til hvilken Brevcentrets oplysninger er sparsomme, er under udarbejdelse.

Last updated 21.12.2009

Annonziata Pizzi

? Italian ?
To Thorvaldsen1 Doc.