The Thorvaldsens Museum Archives

Back to L

Giuseppe Aurelio Lauria

Denne biografi om Giuseppe Aurelio Lauria, der blev anbefalet Thorvaldsen af Jean Antoine Dalgas i april 1827, er under udarbejdelse.

Last updated 07.01.2013

Giuseppe Aurelio Lauria

1805-1879 Italian Forfatter
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in1 Doc.