Back to K

Heinrich Kohlrausch

Kohlrausch opholdt sig i Rom 1803-1809 og var en del af tysk-nordiske miljø af kunstnere og intellektuelle. Han blev venner med de vigtigste kunstnere og samlede på deres værker.

Han fungerede tilsyneladende som den faste læge for personerne i Thorvaldsens omgangskreds.
Han var fx billedhuggerens læge under Thorvaldsens sygdom 1803-04, og også for Ida Brun samt familierne Humboldt og Zoëga.

Han behandlede også Caspar Bartholin på hans dødsleje, jf. brevet fra Johan Georg Wahl til Niels Saabye ultimo september 1805.
Og tilsvarende tog han sig af C.F.F. Stanley under dennes sygdom og død i 1805, se mere herom i dennes biografi.

Kohlrausch stammede fra Hannover, men slog sig efter sin tilbagekomst til Tyskland ned i Berlin. Thorvaldsen fremstillede i 1809 en busteversion af sin statue Adonis, jf. A53, som Kohlrausch erhvervede og tog med sig til Berlin. Busten overgik ved Kohlrausch’ død i 1826 til det prøjsiske kongehus, og den befinder sig i dag på Orangerieschloss i Potsdam.

Thorvaldsen skænkede også en blyantstegning til Kohlrausch med motivet Hygieia og Jupiters ørn. Tegningen bar dedikationen: Albertus Thorwaldsen amico suo Kohlrausch, jf. Peters, op. cit.

Kohlrausch omtales i Humboldt’ernes korrespondance. Og der findes breve fra ham til Herman Schubart og Georg Zoëga i Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, København.

References

  • Øjvind Andreasen: ‘Breve til Baron Herman Schubart, I Breve fra Georg Zoëga og Frederik Münter’, in: Personalhistorisk tidsskrift, 11. række, IV, 1943, p. 100.
  • Ursula Peters (ed. inter al.): Künstlerleben in Rom, Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Der dänische Bildhauer und seine deutschen Freunde, Nürnberg 1991, p. 675-676.

Last updated 14.09.2021

Heinrich Kohlrausch

1777-1826 German Physician
To Thorvaldsen3 Doc.

To and from others2 Doc.
Mentioned in11 Doc.