The Thorvaldsens Museum Archives

Back to J

Knud Frederik Juel

Denne biografi er under udarbejdelse.

Knud Frederik Juel var dansk gesandt i Paris fra 1822 til 1836, jf. Marquard op. cit.

References

  • Emil Marquard: Danske gesandter og gesandtskabspersonale indtil 1914, København 1952, p. 242-243.

Last updated 27.10.2010

Knud Frederik Juel

1766-1847 Danish Officer, diplomat og kammerherre
To Thorvaldsen1 Doc.