Back to J

Jollage & Hopfgarten

Bronzestøberne Benjamin Ludwig Jollage og Wilhelm Hopfgarten havde sammen et støberi og ciselerværksted i Rom, hvor de specialiserede sig i udførelsen af romerske antikke souvenirs. I deres værksted udførte de bl.a. en bronzeudgave af statuen Hyrdedreng (originalmodel A177) for Thorvaldsen. Statuen blev købt af den preussiske konge Friedrich Wilhelm 3., nuværende opholdssted ukendt.

Last updated 13.10.2009

Jollage & Hopfgarten

German Bronzestøbere
To and from others1 Doc.
Mentioned in9 Doc.